Skrivet av Mats Wiman

Kamerunskandalen: ”Nu är den värsta skammen borttvättad”


26 Kamerunier kan nu åka hem med bevarat ansikte.

(Forts. från www.FriskaDiabetiker.se


Tacksamhet och respekt präglade såväl mottagare som givare vid den rörande sammankomsten i Göteborgs Folkets Hus.
Svenska Kyrkans och Värmland-Smålands insamlingar fortsätter (i varje fall till slutet av maj) för ytterligare överlämnanden.

Men är saken därmed utagerad?

Det tycker många inte.

Våra upprörda och engagerade givare är de som räddat de misshandlade arbetstagarna istället för de som borde gjort det, nämligen Holmen, SCA, Sveriges Näringsliv och Sveriges Regering.
Ingen av dem har tagit på sig ansvaret för det bedrägeri som så tydligt exponerats av SvT:s Uppdrag Granskning och Debatt.
Visserligen har de båda bolagen efter påstötning från undertecknad insett att det vore klokt att försöka återupprätta den sargade goodwill de själva genom sitt handlande försorsakat.
De har dock inte på något sätt medgivit att de handlat fel utan hoppas komma ifrån det hela genom att magistralt berömma sig själva för att känna sig ”berörda av situationen ” (Holmen AB), ”att man respekterar mänskliga rättigheter” (SCA) genom att ”överlämna en gåva” till Palmecentret
Dessutom nöjer man sig med att ”förlita sig på den process” som genomförs av de parter (GS-facker och Skogsnickes arbetgivarorganisation SLA) som just misslyckats med att finna en lösning.

Förutom att förlita sig på inkompetenta parter förlitar man sig också på att politiker som redan visat sin oförmåga i frågan (arbetkraftsinvandringslagstiftingen med vidhängande inkomptens i form av Migrationsverket)nu skall klara av att fastslå det självklara:

Gjorda utfästelser skall hållas.

Båda bolagen ville inte avslöja gåvans storlek men den har framräknats till 500 000 kr/bolag, ett lågt belopp jämfört med det belopp de borde betalt om de insett sitt ansvar.
Rimligt vore idag att tacka givarna för deras uppoffrande insats och betala tillbaka de summor som skänkts (Givarna är kända).
Därtill vore en offentlig ursäkt det enda kloka och riktiga för att visa att man fattat vad man gjort och att man därför vill deklarera att det inte ska upprepas. På så sätt skulle Holmen och SCA kunna återupprätta sitt nu skamfilade anseende

Svenska folket ska inte behöva skämmas för sina storföretag och sin regering vilket vi nu gör för tredje gången på 5 år: SWEDMILK-skandalen i Makedonien 2007, bärplockarskandalerna 2010-2011 där
hjärtlösa småföretagare (typ Skogsnicke AB) kommit billigt undan p.g.a.att vår regering är så svag att den inte orkat/kunnat/velat ingripa och förhindra att vårt land uppför sig som en inkompetent och hjärtlös bedragare.

Kamerunskandalen kan enligt min mening bara avslutas hedersamt genom en förbättrad lagstiftning och tillämpning samt en biståndsinsats till den region i Kamerun som skogsarbetarna kommer ifrån.

Kan Sverige göra något för Kamerun skulle mycket vara vunnet för vår självaktning och vårt anseende.

Jag vill vara stolt över mitt land, inte skämmas för det.

Mats Wiman
Lessebo

En kommentar

 1. Kjell Pedersson

  Sverige är en gangsterstat som styrs av giriga bankdirektörer och dito företagsledare. Formellt styrs landet av en regering som är demokratiskt tillsatt. Men de verkliga makthavarna, kapitalägarna och ägarna av massmedia står utanför all demokratisk kontroll. Den demokratiska bluffen upprätthålls av massmedia med hjälp av köpta eller hjärntvättade journalister.
  Det första gangsterdådet som jag upplevde var Enbomsprocessen 1952. Två oskyldiga personer, Fritiof Enbom och Hugo Gjerswold dömdes till livstids fängelse efter att falskeligen ha anklagats för spioneri för Sovjets räkning.
  Bakom denna rättsskandal låg Tage Erlander som efter ett besök i USA kom hem och förklarade krig mot kommunisterna.
  Några år efter domen överklagades den av Henning Sjöström men någon ny rättegång beviljades aldrig.
  Livstidsdomarna stod fast. Rättsskandalen var ett faktum.
  Därefter har rättsskandaler stått som spön i backen, men effektivt dolts av massmedia.
  De senaste stora skandalerna är sänkningen av Estonia och mordet på Olof Palme.
  Att vara stolt över ett land känns inte bra. Det är svårt att skilja på vad som menas med ett land. Ur geografisk synpunkt är det enkelt, men ur politisk är det komplicerat. Ska man känna stolthet över Sveriges utrikespolitik?
  Knappast, ty om Sverige ställdes inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag skulle en fällande dom för krigsbrott avkunnas.
  Stolthet känner jag för de som drabbats av kapitalisternas och politikernas härjningar och som kämpar emot.
  Till den delen av svenska folket hör jag och därför uppskattar jag ditt, Mats Wiman, projekt för att hjälpa de lurade arbetarna från Kamerun.
  Om våra rättsvårdande instanser inte vore gangsters skulle Skogsnicke och andra bedragare för länge sedan varit infångade och lagförda. Men mitt tips är att någon påföljd för nämnda bedragare inte kommer att inträffa.
  Det enda som kan få skogsbolagens ägare att ändra sej är smärta. Deras känsloliv är mycket likt daggmaskars i det att dessa bara reagerar på smärta. För kapitalägarna är utebliven vinst eller förlust den värsta källan till smärta.

Skriv ett svar till Kjell Pedersson Avbryt svar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Skrivet av Mats Wiman

Onsd. 3/9 12:00 Sergels Torg: RIKTIGA SVERIGE

Jag debuterar idag offentligt  som ordförande för Sveriges nyaste parti: RIKTIGA SVERIGE. Jag kommer att där redogöra för vad ”RIKTIGA” är och vad bakgrunden till grundandet av partiet är,  vad det är som är fel med offentlig förvaltning, enkannerligen sjukvården, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, stjärnstymparna vid operationsbordet (gastric-by-passmatadorerna) och mycket mer: Var vi står politiskt när det.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Demokrati? ”Nä, det blir för dyrt!”

En av grundpelarna i en sann demokrati är att medborgarna/väljarna får tillgång till information om frågor och problem som kan vara avgörande för hur man ska rösta. Denna enkla princip försöker nu den borgerliga majoriteten i Stockholm att avskaffa eller helet enkelt låtsas som att den inte existerar. Stockholms landstingsdirektör Toivo Heinsoo förklarar helt fräckt.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Ge omedelbart rabatt på TV- & radioavgiften!!

Radiotjänsts debitering av TV- & radioavgift för datorer. surfplattor och smarta mobiltelefoner är oskälig Förutsättningen för att debitera full avgift (samma som för innehavare av TV-apparat) föreligger ej: När jag slår på min TV-apparat står alla program som sänds enligt aktuellt anslutningsavtal (antenn/brdaband/parabol) omedelbart till förfogaande. Om jag däremot slår på appar/program som SvT-play, TV4-play.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Är Saab och Wallenberg ‘industriella idioter’??

http://www.di.se/artiklar/2013/9/9/hakan-lans-stammer-saab/?print= Söndagsversionen: ”Vi uppskattar mycket att ni uppfinnare ochinnovatörer presenterar och erbjuder oss er fantastiska lösning. Vi är naturligtvis mycket intresserade av att hjälpa er att få utdelning på era ansträngningar genom att vi tillverkar och marknadsför det ni åstadkommit. Naturligtvis ska ni få en skälig del av de inkomster som vi genererar.” Vardagversionen: ”Ja.. Läs hela inlägget.

Skrivet av Mats Wiman

Marcus Wallenberg verkar ej gå att lita på

eMail till Marcus Wallenberg: Jag har i hela mitt liv beundrat och försvarat familjen Wallenberg som ju ofta utsatts för grova påhopp från diverse okunniga människor, partier och organisationer. Den inställningen ser nu ut att gå mot sitt slut. Mordet på Krüger, den osannolika ”Kungliga Kommissionen”, er ansvarslösa brist på support för en fri marknadekonomi.. Läs hela inlägget.