Kategori: Klandervärt

Ge omedelbart rabatt på TV- & radioavgiften!!

Radiotjänsts debitering av TV- & radioavgift för datorer. surfplattor och smarta mobiltelefoner är oskälig

Förutsättningen för att debitera full avgift (samma som för innehavare av TV-apparat) föreligger ej:

När jag slår på min TV-apparat står alla program som sänds enligt aktuellt anslutningsavtal (antenn/brdaband/parabol) omedelbart till förfogaande.

Om jag däremot slår på appar/program som SvT-play, TV4-play etc utgör utbudet endast ett lotteri vars ‘vinstlista’ är kort och därtill okänd eftersom:
1. De program jag önskar se till endast en bråkdel är omedelbart tillgängligt (”LIVE”)
2. De program jag vill se inte ännu är upplagda (Dröjsmålet är i sig ett lotteri).
3. Ett system ännu inte skapats där jag kan se om och var programmet finns, än mindre lätt
eftersom innehållsförteckningen är godtyckligt vald och ej heller sökbar via sökordsinmatning
utan endast via en godtyckligt ordnad trestegsåtgärd (”Klicka Program”, ”välj S”, ” Välj
Skavlan”).

Att kräva fullt betalt för detta burkmatserbjudande är helt oförsvarligt!

Full betalning kräver full prestation!

Mats J C Wiman
Glad iPad- och TV-användare (betalar alltså redan fullavgift för full prestation)