Kategori: Okategoriserat

Onsd. 3/9 12:00 Sergels Torg: RIKTIGA SVERIGE

Jag debuterar idag offentligt  som ordförande för Sveriges nyaste parti: RIKTIGA SVERIGE. Jag kommer att där redogöra för vad ”RIKTIGA” är och vad bakgrunden till grundandet av partiet är,  vad det är som är fel med offentlig förvaltning, enkannerligen sjukvården, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, stjärnstymparna vid operationsbordet (gastric-by-passmatadorerna) och mycket mer: Var vi står politiskt när det gäller invandrare och HBTQ-personer, diskriminerade kvinnor, ungdomsarbetslösheten, ungdomsbostadlösheten mm vill vi också göra känt, liksom våra åsikter om koldioxidskatten.

Läs mer på http://RiktigaSverige.se

Mats

Demokrati? ”Nä, det blir för dyrt!”

En av grundpelarna i en sann demokrati är att medborgarna/väljarna får tillgång till information om frågor och problem som kan vara avgörande för hur man ska rösta.
Denna enkla princip försöker nu den borgerliga majoriteten i Stockholm att avskaffa eller helet enkelt låtsas som att den inte existerar.
Stockholms landstingsdirektör Toivo Heinsoo förklarar helt fräckt att det skulle bli för dyrt att före valet ta fram korrekt information om sjukhusens stora förluster.
För att understryka sitt demokratiska sinnelag och sina djupa insikter i vad demokratin kräver- t.o.m av tjänstemän – lägger han till att denna dyra information ”ändå skulle vara ointressant för oss” (d.v.s. för byråkratkamarillan inom landstinget (säkert också stödda av alliansens politiker))

    Inget förvånar en längre!

<

Är Saab och Wallenberg ‘industriella idioter’??

http://www.di.se/artiklar/2013/9/9/hakan-lans-stammer-saab/?print=

Söndagsversionen:

”Vi uppskattar mycket att ni uppfinnare ochinnovatörer presenterar och erbjuder oss er fantastiska lösning.
Vi är naturligtvis mycket intresserade av att hjälpa er att få utdelning på era ansträngningar genom att vi tillverkar och marknadsför det ni åstadkommit. Naturligtvis ska ni få en skälig del av de inkomster som vi genererar.”

Vardagversionen:

”Ja nu ére ju så här att det här har ju inte blivit vad vi tänkt oss bl.a. däeför att det kostat oss stora pengar att förverkliga så det bli inte så mycket över”

Är Saab och Wallenberg så dumma att de förväntar sig att fler uppfinnare ska anmäla sig hos dem?

Saabs uppträdande gentemot Håkan Lans är ett paradexempel på industriell idioti.

Mitt brev till Näringsminister Anni Lööf i frågan den 2013-09-16 har inte föranlett vare sig mottagningskvitto eller något svar

Välkommen till mitt bloggforum!

Mats-J-C-WimanDu har nu kommit till mitt nya forum för egna och andras meningsyttringar kring samhälle (speciellt sjukvården), politik och gemensamma värderingar.
Jag liksom andra inläggsförfattare vill här uttrycka åsikter och förslag som kanske har svårt att ‘släppas in’ i gammelmedia.
Yttrandefrihet är vad jag eftersträvar för mig och mina meddebattörer – allt inom ramen för näthut, dvs att men håller sig till sakdiskussionen och undviker personangrepp, (avstår från samman- fattande negativa personomdömenaaa9.
Handlingar och åsikter får naturligtvis kritiseras.

Mitt första egna inlägg handlar om Kamerunskandalen, dvs att Kamerunska Skogsarbetare genom understöd från Migrationsverket och facket lockas hit med löften om 6 månaders arbete à 18500 kr/månad och när de skuldsatta anländer får de i själva verket endast 22 öre per planta, allt under det att Holmen och SCA njuter frukterna av deras arbete till ett pris som gör det omöjligt för underentreprenören Skogsnicke AB att betala Kamerunierna de utlovade 18 500 kr per månad. Vem som är mest hjärtlös och värst utnyttjar den andre är svårt för en utomstående att avgöra men man tycker ju att bolag med miljardomsättning inte skulle nedlåta sig att syssla med sådana här skumraskaffärer, speciallt som de båda enligt sina certiferingar (SFC och PEFC) berömmer sig vara måna om att ta sitt sociala ansvar. SCA har dessutom fått pris för sitt enastående etiska beteende (verkar ha försvunnit från deras hemsida).

Alla kan kommentera på detta forum, registrerar man sig kan man dessutom göra egna inlägg.

Mvh

Mats J C Wiman
Samhällsdebattör och aktivist
Mats@MatsWiman.se

Kamerunskandalen: ”Nu är den värsta skammen borttvättad”


26 Kamerunier kan nu åka hem med bevarat ansikte.

(Forts. från www.FriskaDiabetiker.se


Tacksamhet och respekt präglade såväl mottagare som givare vid den rörande sammankomsten i Göteborgs Folkets Hus.
Svenska Kyrkans och Värmland-Smålands insamlingar fortsätter (i varje fall till slutet av maj) för ytterligare överlämnanden.

Men är saken därmed utagerad?

Det tycker många inte.

Våra upprörda och engagerade givare är de som räddat de misshandlade arbetstagarna istället för de som borde gjort det, nämligen Holmen, SCA, Sveriges Näringsliv och Sveriges Regering.
Ingen av dem har tagit på sig ansvaret för det bedrägeri som så tydligt exponerats av SvT:s Uppdrag Granskning och Debatt.
Visserligen har de båda bolagen efter påstötning från undertecknad insett att det vore klokt att försöka återupprätta den sargade goodwill de själva genom sitt handlande försorsakat.
De har dock inte på något sätt medgivit att de handlat fel utan hoppas komma ifrån det hela genom att magistralt berömma sig själva för att känna sig ”berörda av situationen ” (Holmen AB), ”att man respekterar mänskliga rättigheter” (SCA) genom att ”överlämna en gåva” till Palmecentret
Dessutom nöjer man sig med att ”förlita sig på den process” som genomförs av de parter (GS-facker och Skogsnickes arbetgivarorganisation SLA) som just misslyckats med att finna en lösning.

Förutom att förlita sig på inkompetenta parter förlitar man sig också på att politiker som redan visat sin oförmåga i frågan (arbetkraftsinvandringslagstiftingen med vidhängande inkomptens i form av Migrationsverket)nu skall klara av att fastslå det självklara:

Gjorda utfästelser skall hållas.

Båda bolagen ville inte avslöja gåvans storlek men den har framräknats till 500 000 kr/bolag, ett lågt belopp jämfört med det belopp de borde betalt om de insett sitt ansvar.
Rimligt vore idag att tacka givarna för deras uppoffrande insats och betala tillbaka de summor som skänkts (Givarna är kända).
Därtill vore en offentlig ursäkt det enda kloka och riktiga för att visa att man fattat vad man gjort och att man därför vill deklarera att det inte ska upprepas. På så sätt skulle Holmen och SCA kunna återupprätta sitt nu skamfilade anseende

Svenska folket ska inte behöva skämmas för sina storföretag och sin regering vilket vi nu gör för tredje gången på 5 år: SWEDMILK-skandalen i Makedonien 2007, bärplockarskandalerna 2010-2011 där
hjärtlösa småföretagare (typ Skogsnicke AB) kommit billigt undan p.g.a.att vår regering är så svag att den inte orkat/kunnat/velat ingripa och förhindra att vårt land uppför sig som en inkompetent och hjärtlös bedragare.

Kamerunskandalen kan enligt min mening bara avslutas hedersamt genom en förbättrad lagstiftning och tillämpning samt en biståndsinsats till den region i Kamerun som skogsarbetarna kommer ifrån.

Kan Sverige göra något för Kamerun skulle mycket vara vunnet för vår självaktning och vårt anseende.

Jag vill vara stolt över mitt land, inte skämmas för det.

Mats Wiman
Lessebo